Loading
X

ศัลยกรรมแปลงเพศ (จากชายเป็นหญิง) SRS

การผ่าตัดแปลงเพศเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะทางจิตใจ ที่เกิดความขัดแย้งระหว่างการรับรู้เพศและสภาพร่างกายที่ไม่สอดคล้องกัน ตั้งแต่กำเนิดซึ่งทางการแพทย์เรียกว่า Gender Dysphoria โดยการผ่าตัดเพื่อให้มีอวัยวะเพศตรงตามสภาพจิตใจที่ต้องการของตนเอง และทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขกับเพศที่ตนเองได้เลือกใหม่ ดังนั้นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงเพศจึงเป็นการผ่าตัดครั้งสำคัญที่สุด ซึ่งจะมีผลต่อวิถีชีวิตใหม่ จึงควรมีการเตรียมตัวหาข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเลือกแพทย์ผู้ผ่าตัด  ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการผ่าตัดแปลงเพศเป็นอย่างดี  ซึ่งจะทำให้ได้รับรูปร่างของอวัยวะเพศภายนอกสวยงามเหมือนธรรมชาติ  มีความลึกของช่องคลอดตามความเหมาะสมกับสภาพของร่างกาย  และสามารถรับความรู้สึกทางเพศได้ดี จะช่วยให้ผู้ที่รับการผ่าตัดมีสภาพร่างกายสอดคล้องกับสภาพจิตใจ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงเพศจากชายเป็นหญิง มีดังนี้

1. ผู้ผ่าตัดต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถ้าอายุไม่ถึง 20 ปี ต้องให้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่ ถูกต้องตามกฏหมายอนุญาตให้ผ่าตัดได้

2. ต้องได้รับฮอร์โมนเพศหญิงติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. มีความรู้สึกเป็นผู้หญิงมานานแล้ว หรือตั้งแต่เริ่มจำความได้

4. เคยใช้ชีวิตแบบผู้หญิงมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. รู้สึกรังเกียจอวัยวะเพศของตนเอง คิดว่าเป็นส่วนเกิน

6. ได้ผ่านการประเมินสภาพจิตใจและได้รับใบรับรองจากจิตแพทย์ ว่าอยู่ภาวะที่ปกติและเหมา สมที่ทำการผ่าตัดแปลงเพศได้

7. ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

วิธีการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ

แพทย์จะทำการให้ยาสลบกับคนไข้ เมื่อคนไข้สลบ แพทย์จะทำการเจาะช่องเพื่อให้เป็นช่องคลอด โดยจะมีขนาด SRS 0/TypeA-SRS 4/TypeE โดยจะเจาะบริเวณกล้ามเนื้อให้มีความลึกพอสมควร หลังจากนั้นแพทย์จะนำหนังจากอวัยะเพศทำเป็นผนังช่องคลอดจะเอาถุงอัณฑะมาทำผนังช่องคลอดหรื ลำไส้ใหญ่ขึ้นอยู่กับคนไข้ที่ได้ปรึกษาแพทย์มาก่อนหน้านี้ จากนั้นเก็บเส้นเลือดและเส้นประสาทรับรู้เพื่อนำมาสร้างคลิตอริส
คลิตอริส คือ อวัยวะสืบพันธุ์หญิงแบบภายนอก ซึ่งลักษณะจะเป็นปุ่มที่อยู่ใกล้ด้านหน้าจุดบรรจบของแคม (อวัยวะเพศหญิง) เหนือปากช่องคลอดนั้นเอง
และแพทย์ก็จะตัดท่อนำเชื้อให้เหลือสั้นที่สุด ตัดแกนขององคชาตออกไป (องคชาต คืออะไรไม่ต้องอธิบายน่ะครับมันคืออะไร คริคริ) จัดตำแหน่งการปัสสาวะหใม่ จากเดิมใช้องคชาตในการฉี่ ตอนนี้จะทำให้ฉี่ลงล่างเหมือนผู้หญิง หากแพทย์ทำไม่ดีจะทำให้ฉี่พุ่งขึ้นได้ จากนั้นแพทย์จะตกแต่งแคมนอกแคมใน ให้สวยงามมีความสมบูรณ์ที่สุด

การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ


SRS 0/Type A ทำภายนอก ไม่ทำช่องคลอด ในกรณีที่ไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์หรือมีโรคประจำตัว

SRS 1/Type B ใช้หนังหุ้มปลายทำช่องคลอด (ไม่ลึก)

SRS 2/Type C ทำช่องคลอดให้ลึกขึ้นโดยใช้ถุงอันฑะ

SRS 3/Type D ตัดลำไส้ (เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดและเหมือนผู้หญิงมากที่สุด)

SRS 4/Type E แก้ไขช่องคลอดทุกรูปแบบให้เป็นแบบ SRS 0/Type D

SRS 0.5 เคยทำมาแล้วไม่ถูกใจอย่างแก้ไขใหม่ให้สวย ทำเฉพาะภายนอก


ศัลยกรรมกระเดือก  Adam’s apple

การผ่าตัด ลดขนาดลูกกระเดือก ลูกกระเดือก (Adam’s apple) เป็นลักษณะ เด่นอย่างหนึ่งของความเป็น เพศชาย ลูกกระเดือก คือ ส่วนหนึ่งของกล่องเสียง มีเส้นเส้นอยู่ภายใ น ทำให้เกิดลักษณะเสียงทุ้มใหญ่ในเพศชาย การทำให้ลูกกระเดือกเล็กลง จึงต้องทำด้วยความระมัดระวังและอาจไม่สามารถทำให้ลูกกระเดือกที่ใหญ่เรียบลงได้ทั้งหมด ก็เพราะต้องระวังอันตรายที่จะเกิดกับเส้นเสียงอยู่ภายใน1287-9 ปากซอยอินทามระ 43
ถนนสุทธิสาร-รัชดา แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400