Loading
X

ศัลยกรรมตกแต่งหัวนม

เป็นปัจจัยจำเป็นของหน้าอกที่สวยงาม ขนาดที่เหมาะสมและรูปทรงที่มีลักษณะยืดหยุ่นก็สำคัญ แต่หัวนมที่สวยงามก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ต้องมีความสมดุลระหว่างหน้าอกกับหัวนม ถึงเป็นหน้าอกที่สวยงามอย่างแท้จริง

ทั้งนี้

  1. หากหัวนมจมลง ต้องการผ่าตัดแก้ไขหัวนมบอด
  2. หากขนาดหัวนมใหญ่มากเกินไปหรือต่ำลง ต้องการผ่าตัดลดขนาดหัวนม
  3. หากสีหัวนมและเนื้อสีปานนม ดำเกินไป สามารถทำการผ่าตัดที่ทำให้ขาวขขึ้นได้

สำหรับวิธีการผ่าตัดของ Dr.Saran นั้นจะพิจารณาตามแต่ละบุคคล ซึ่งไม่เหมือนกันตามระดับการจมลงของหัวนม เช่น กรณีที่หัวนมจมลงเข้าไปบางครั้ง กรณีที่หัวนมจมลงหรือโผล่ขึ้นอย่างซ้ำ และกรณีที่หัวนมจมลงเสมอ เป็นต้น

นอกจากนี้สามารถแย่งแยกเป็นวัธีการรักษาท่อนมเอาไว้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ และวิธีการที่ไม่รักษาท่อน้ำนมที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
วิธีการผ่าตัด
วิธีการเก็บรักษาท่อนมไว้
กรณีที่ระดับจมลงน้อยมาก : วิธีที่ไม่กรีด
เจาะหลุ่มขนาดเล็กในรอบหัวนม และทำการผ่าตัดด้วยวิธีเดียวกันที่ทำตาโดยไม่กรีด

 
กรณีที่จะมีแผนที่จะให้นมแม่ในอนาคตและระดับจมลงไม่มากนัก : วิธีการย้ายเนื้อเยื่อ
เอาหัวนมออก โดยไม่ทำให้ท่อนมเสียหายและขยายท่อนมและเนื้อเยื่อเส้นใยขึ้น เติมเนื้อเยื่อในตรงใต้ของหัวนม เสริมไม่ให้จมลงอีก

วิธีการที่ไม่รักษาท่อน้ำนม : วิธีการ Bradbent-Woolf
ทำการผ่าตัดนี้ สำหรับผู้ที่เคยผ่าตัดรอบหนึ่ง แต่เกิดอาการเดิมใหม่ หรือผู้ที่ระดับจมลงมากเกินไป

1287-9 ปากซอยอินทามระ 43
ถนนสุทธิสาร-รัชดา แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400