Loading
X

ตกแต่งใบหู

หูกาง เกิดจากความผิดปกติของใบหูที่มีมุมจากศีรษะกว้างหรือว่าแหลมกว่าปกติ ทำให้มีรูปร่างใบหูไม่สวยงาม ทำให้ผู้ที่มีใบหูลักษณะนี้เกิดความรู้สึกเป็นปมด้อย

ทาง Dr.Saran มีเทคนิคสามารถแก้ไขลักษณะหูกางผิดปกติได้ โดยการเปิดตามแนวรอยพับหลังใบหู เพื่อปรับแต่งเย็บกระดูกอ่อนของใบหู เพื่อให้ได้รูปร่างที่ต้องการ แล้วทำการปิดแผลการแก้ไขหูกางทำได้ง่ายและรวดเร็วใช้เวลาทำประมาณ 1 ชั่วโมง หลังทำแล้วเห็นผลทันทีและอยู่ถาวร ไม่มีแผลให้เห็น

1287-9 ปากซอยอินทามระ 43
ถนนสุทธิสาร-รัชดา แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400