Loading
X

ศัลยกรรมทำลักยิ้ม

 “ลักยิ้ม” รอยเล็กๆ ที่บุ๋มลงไปที่แก้ม เกิดจากเนื้อที่ทับซ้อนกัน สามารถมองเห็นได้โดยเฉพาะเวลายิ้ม ปกติแล้วลักยิ้มจะมีอยู่ที่แก้มทั้งสองข้าง และอาจมีอยู่ตลอดไปหรือชั่วคราวก็ได้ ลักยิ้มอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นพันธุกรรมลักษณะเด่น (Dominant Trait) หรือ เกิดจากการศัลยกรรมก็ได้ โดยลักยิ้มตามธรรมชาติเกิดจากรูปแบบหนึ่งของกล้ามเนื้อไซโกมาติคัส เมเจอร์ (Zygomaticus Major Muscle) ที่มีลักษณะเป็นสองแฉก กล้ามเนื้อนี้มีจุดเกาะต้นอยู่ที่กระดูไซโกมาติก แล้วทอดตัวลงมาแยกออกเป็นสองแฉก แฉกแรกมีจุดเกาะปลายอยู่บนมุมปาก อีกแฉกอยู่ล่างบริเวณที่ทั้งสองแฉกแยกกันจะเกิดเป็นรอยบุ๋ม คือ “ลักยิ้ม” นั่นเอง

 โดยทั่วไปแล้วลักยิ้มของคนเรานั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1.แบบจุด ลักษณะจะเป็นรอยบุ๋มลงไปเล็กๆ
2.แบบขีด มักจะเป็นแนวยาวในแนวดิ่ง อาจจะยาวประมาณครึ่งเซนติเมตร ซึ่งตำแหน่งลักยิ้มที่สวยงามนั้น มักจะขึ้นกับความพอใจของแต่ละบุคคล

การทำลักยิ้มของ Dr.Saran มีขั้นตอนที่ง่าย และใช้เวลาไม่นาน โดยประมาณแล้วอยู่ที่ 30 นาทีเท่านั้น แถมยังไม่ต้องนอนพักฟื้นอยู่โรงพยาบาล ผู้เข้ารับการบริการสามารถกลับบ้านได้และใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ โดยแพทย์ที่ทำการรักษาจะทำมาร์คจุดที่ทำลงบนแก้มของคนไข้ ตามด้วยการฉีดยาชา และทำการเย็บชั้นใต้ผิวหนังเป็นรอยเล็กๆ เพื่อเชื่อมระหว่างผิวหนัง และกล้ามเนื้อแก้ม สุดท้ายคือการเย็บปิดแผลด้วยไหม โดยการทำปมเล็กๆ เพื่อทำให้เกิดลักยิ้มนั้นเอง ซึ่งผลจากการทำนั้นจะสามารถดูเป็นธรรมชาติได้จะอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 เดือนแรก และเห็นลักยิ้มตลอดเวลาในขณะที่ยิ้มหรือไม่ยิ้ม หลังทำการผ่าตัด 1 เดือน


1287-9 ปากซอยอินทามระ 43
ถนนสุทธิสาร-รัชดา แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400